Porównanie wszystkich programów Pix4D

ICONES_SQUARE_DEF_100x100_MAPPER ICONES_SQUARE_DEF_100x100_BIM ICONES_SQUARE_DEF_100x100_AG ICONES_SQUARE_DEF_100x100_MODEL
PRACA STACJONARNA 
NIEOGRANICZONA 
(desktop+laptop)
NIEOGRANICZONA
 (desktop+laptop)
NIEOGRANICZONA
(1 urządzenie)
NIEOGRANICZONA
(1 urządzenie)
PRACA W CHMURZE
NIEOGRANICZONA*
NIEOGRANICZONA*
NIEOGRANICZONA*
NIEOGRANICZONA*
Planowanie lotu
Pix4Dcapture
Pix4Dcapture
Pix4Dcapture
Pix4Dcapture
Video z modelu
pix4d-desktop-monitor.png pix4d-desktop-monitor.png pix4d-desktop-monitor.png pix4d-desktop-monitor.png
Ortofotomapa
pix4d-desktop-monitor.png pix4d-cloud.png pix4d-desktop-monitor.png pix4d-cloud.png pix4d-desktop-monitor.png pix4d-s.png
DSM
pix4d-desktop-monitor.png pix4d-cloud.png pix4d-desktop-monitor.png pix4d-cloud.png pix4d-s.png
DTM
pix4d-desktop-monitor.png pix4d-desktop-monitor.png
Chmura punktów 3D
pix4d-desktop-monitor.png pix4d-cloud.png pix4d-desktop-monitor.png pix4d-cloud.png
Model teksturowany 3D
pix4d-desktop-monitor.png pix4d-cloud.png pix4d-desktop-monitor.png pix4d-cloud.png pix4d-desktop-monitor.png pix4d-cloud.png
Pomiary 2D
pix4d-desktop-monitor.png pix4d-cloud.png pix4d-desktop-monitor.png pix4d-cloud.png pix4d-desktop-monitor.png pix4d-s.png pix4d-desktop-monitor.png
Eksport wektorów 2D
pix4d-desktop-monitor.png pix4d-desktop-monitor.png
Pomiar objętości
pix4d-desktop-monitor.png pix4d-desktop-monitor.png
Mapa wskaźników (NDVI, itp)
pix4d-desktop-monitor.png pix4d-desktop-monitor.png pix4d-s.png
Analiza linii czasu
pix4d-cloud.png pix4d-s.png
Nakładka CAD
pix4d-cloud.png
Udostępnianie w sieci
pix4d-cloud.png pix4d-cloud.png pix4d-s.png pix4d-cloud.png
Wsparcie
Pomoc indywidualna
Pomoc indywidualna
Pomoc indywidualna
Forum i bass wiedzy